Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELEM

A Weboldalunk használata során az Ön magánszférájának a védelme különösen fontos számunkra. Ezért az alábbiakban részletes tájékoztatást adunk Önnek a személyes és nem személyes adatok gyűjtéséről.
A személyes és anonim adatok használatára vonatkozó jog a törvény által megengedett mértékben illeti meg a DVSC Futballszervező Zrt., az érintettek alább leírt jogaitól függően.


A Weboldal meghatározott részeihez való hozzáférést az Üzemeltető regisztrációhoz köti, melynek során az Üzemeltető a felhasználó személyes adatainak birtokába juthat, de a Weboldalon történő adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. A felhasználó adatait az üzemeltető bizalmasan kezeli, azt harmadik fél számára kizárólag a felhasználó előzetes írásbeli hozzájárulásával szolgáltatja ki, az adatokat kizárólag statisztikai és a szolgáltatáshoz elengedhetetlen célokra (úgy mint postázás, email, stb.) és hírlevél küldéséhez használja fel.


Az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait titokként kezeli, azt a Felhasználó beleegyezése nélkül nem adja ki harmadik személynek, kivéve a Felhasználó által választott, a szállítást teljesítő futárszolgálatot.
A Weboldal megtekintésével a felhasználó és az Üzemeltető távközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez az Üzemeltető részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően az Üzemeltető az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez a Weboldalt elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a birtokába jutott személyes adatokat és egyéb információkat üzleti titokként köteles kezelni. Az Üzemeltető a felhasználó által a Weboldal igénybevételével az Interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a regisztráció során vagy egyébként más személyes adatait adja meg, a Weboldalon nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy annak nem minősülő adatokat harmadik személyes jogait vagy jogszabályt sértő módon használja (pl. spam) vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte, illetve a Weboldal használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint a fenti magatartásokat megvalósító személy jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. Az Üzemeltető az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.

COOKIE SZABÁLYZAT

Ez a Weboldal szoftvert alkalmaz a használat elemzésére. Ezen adatok kiértékelése révén értékes ismereteket lehet nyerni a felhasználók igényeiről. Ezek az ismeretek hozzájárulnak a szolgáltatás minőségének további javításához. Konkrétan minden egyes hozzáféréssel kapcsolatban az alábbi adatok kerülnek korlátlanul tárolásra:
• a hozzáférést kezdeményező számítógép IP címe anonimizált formában
• hozzáférés, illetve a kérés napja és időpontja
• a felkeresett oldal, illetve fájl neve
• hivatkozás az oldalra, ahonnan hozzáfértek ehhez az oldalhoz
• a felhasználó által alkalmazott böngésző, beleértve a böngésző verzióját
• a felhasználó által használt operációs rendszer

MI A SÜTI?

A süti egy kis méretű szöveges fájl, amely internet beállításokat tárol. Szinte minden Weboldal alkalmazza ezt a technológiát. A weboldal első felkeresésekor az internet böngészője letölti. A weboldal ugyanarról a végberendezésről történő következő hívásakor a sütit és a benne tárolt információkat visszaküldi vagy arra a weboldalra, amely azt létrehozta (saját süti) vagy egy másik weboldalra, amelyhez az tartozik (partner süti). Ezáltal felismeri a weboldal, hogy ezzel a böngészővel egyszer már megtekintették, és bizonyos esetekben változtatja a megjelenített tartalmát.
Vannak rendkívül hasznos sütik, amelyek a már többször felkeresett weboldalak ismételt megtekintésekor a felhasználói élményt javítani tudják. Amennyiben ugyanazt a végberendezést és ugyanazt a böngészőt használják mint korábban, a sütik emlékeznek pl. arra, hogy mit szeret, közlik, hogyan használ egy oldalt, és a személyes érdeklődési köréhez és igényeihez illesztik a kijelzett ajánlatokat. A legtöbb általunk használt süti a böngésző munkamenet után automatikusan ismét törlődik a merevlemezéről (“munkamenet sütik”). Ezenkívül használunk olyan sütiket is, amelyek a munkamenet után is a merevlemezen maradnak. Ez főként annak érdekében történik, hogy jobb legyen a felhasználói élmény a weboldal következő megtekintésekor azáltal, hogy a weboldal a személyes igényeihez illeszthető és ezáltal a betöltési idő optimalizálható.

SÜTI BEÁLLÍTÁSOK EZEN A WEBOLDALON

A Weboldalra látogatással, valamint az „Elfogadom” gomb megnyomásával valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban írt adatok, információk rögzítéséhez szükséges külső szolgáltatók által kezelt cookie-kat használjon a Weboldallal összefüggésben.
Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag a cookie-kat kezelő külső szolgáltatók és az Adatkezelő fér hozzá.

HOZZÁJÁRULÁST NEM IGÉNYLŐ SÜTIK

A feltétlenül szükséges sütik olyan funkciókat látnak el, amelyek nélkül Ön ezt a Weboldaltt nem tudná úgy használni, ahogyan szeretné. Ezeket a sütiket kizárólag mi alkalmazzuk és ezért hívják őket saját sütiknek. Ezeket csak az aktuális böngésző munkamenet során tároljuk az Ön számítógépén. A feltétlenül szükséges sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a képek/videók megtekintése. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.
A feltétlenül szükséges sütik használatához nem szükséges hozzájárulás.
A feltétlenül szükséges sütiket nem lehet az oldal funkciójával kikapcsolni. Az alkalmazott böngészőben azonban bármikor kikapcsolhatók. Ehhez lásd az útmutatást alább.

HOZZÁJÁRULÁST IGÉNYLŐ PARTNER SÜTIK

Ezen a Weboldalon harmadik fél tartalmai is integrálva vannak. Amennyiben Ön ehhez a Weboldal felkeresésekor hozzájárul, ezek a harmadik fél szolgáltató sütiket is beállíthat, amikor Ön a Weboldalt felkeresi és ezáltal például információkat kapnak arról, hogy Ön egyik Weboldalunkat megtekintette. Kérjük, keresse fel a harmadik fél szolgáltatók Weboldalait, hogy további információkat kapjon arról, hogyan alkalmazzák azok a sütiket.

Az Adatkezelő a Weboldallal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a Weboldalra látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a Weboldal látogatottságát és a Weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni.

Google Analytics Cookiek használata Weboldalokon | Google Analytics Adatvédelmi áttekintés

KÖZÖSSÉGI PLUGINEK

A DVSC Futballszervező Zrt. a wwww.dvscdla.hu Weboldalon úgynevezett közösségi plugineket (továbbiakban vezérlők) alkalmaz olyan közösségi oldalakról, mint a Facebook, Twitter és Google+. Amikor a Weboldalunkat felkeresi, ezek a vezérlők alapállapotban kikapcsoltak, azaz az Ön közreműködése nélkül nem küldenek adatokat az adott közösségi hálózatokba. A vezérlőket akkor tudja használni, ha klikkeléssel aktiválja őket. A vezérlő addig marad aktív, amíg Ön ismét ki nem kapcsolja vagy a sütijét ki nem törli.

Az aktiválás után közvetlen kapcsolat létesül az adott közösségi hálózat szerverével. A vezérlő tartalma ezután a közösségi hálózatokból közvetlenül továbbításra kerül az Ön böngészőjére és onnan bekerül a Weboldalba. Egy vezérlő aktiválása után az adott közösségi hálózat már tudja gyűjteni az adatokat függetlenül attól, hogy Ön együttműködik-e a vezérlővel. Ha Ön be van jelentkezve egy közösségi hálózatba, az össze tudja kapcsolni az Ön felhasználói fiókjával azt, hogy Ön felkereste ezt az oldalt. Más Weboldalok felkeresését a közösségi hálózat nem tudja összekapcsolni mielőtt Ön ott nem aktiválja az adott vezérlőt. Ha Ön tag egy közösségi hálózatban és nem szeretné, hogy az a Weboldalunk Ön általi felkeresésekor az összegyűjtött adatokat az Ön tárolt tagsági adataival összekapcsolja, akkor a vezérlők aktiválása előtt az adott közösségi hálózatból ki kell jelentkeznie. A közösségi hálózatok által a vezérlőkkel gyűjtött adatok körére sajnos nincs befolyásunk. A közösségi hálózatok általi adatgyűjtés és a további adatkezelés és -használat célja és köre, valamint az Ön magánszférájának védelmét szolgáló ezzel kapcsolatos jogok és beállítási lehetőségek az adott közösségi hálózat adatvédelmi tájékoztatójában találhatók.

Facebook

Webhelyeinken a Facebook közösségi plugin-jei kerülnek alkalmazásra. E célból használjuk a Like gombot. Ennek során az Amerikai Egyesült Államok Facebook Inc. kínálatáról van szó (1601S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 USA). Ha Ön valamelyik webhelyünket felkeresi, mely egy ilyen plugint tartalmaz, ez önmagában még nem létesít további összeköttetést ezzel a vállalattal. Ez csak akkor történik, ha kifejezetten beleegyezik, ami azt jelenti, hogy a feltett kérdésre a megfelelő gombra kattintva kell választ adni. Az adatgyűjtés célját és terjedelmét, valamint az adatok Facebook általi további feldolgozását és használatát, illetve az Ön magánszféra védelmére vonatkozó jogait és lehetőségeit meg lehet ismerni a Facebook adatvédelmi utasításából www.facebook.com/policy.php
Ha nem szeretné, hogy a Facebook a mi webes fellépésünk által gyűjtött adatokat hozzárendelje Facebook felhasználói fiókjához, akkor webhelyünk felkeresése előtt ki kell jelentkeznie a Facebookból. Ön a Facebook plugin betöltését saját böngészőjének Add-On-jaival is megakadályozhatja teljes mértékben, pl. egy “Facebook Blocker” letiltás segítségével.

Youtube

Webhelyünkön a Youtube közösségi plugin-jei is alkalmazásra kerülnek. E célra a webhely-kódba beágyazott videókat használunk. Ilyenkor az Amerikai Egyesült Államok Google Inc. vállalat kínálatáról van szó. Az adatgyűjtés célját és terjedelmét, illetve az adatok Youtube általi további feldolgozását és használatát, valamint az Ön magánszféra védelmére vonatkozó jogait és lehetőségeit a Google adatvédelmi utasításaiból ismerheti meg: www.google.com/intl/en/policies/privacy/

AZ ÖN SÜTI BEÁLLÍTÁSAI

A weboldal cookie beállításain túl a legtöbb böngésző is lehetőséget biztosít egy adott webhelyről származó cookie-k megtekintésére, kezelésére, törlésére és letiltására. Ne feledje, ha törli az összes cookie-t, akkor a bennük tárolt beállítások is elvesznek, beleértve a cookie-k fogadásának letiltását, mivel ez a funkció is megköveteli a cookie-k elhelyezését az eszközön. Az alábbiakban útmutatást talál arról, hogy a legelterjedtebb böngészőkben hogyan szabályozhatja a cookie-k használatát.
• Internet Explorer, lásd itt: ( https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
Extrák – internetes opciók – “Kibővítve” fül – a biztonsági pontnál be kell kapcsolni a pipát az “An mit Internet Explorer besuchte Webseiten” (az internet Explorer által felkeresett webhelyek) mellé, és meg kell erősíteni a “Do Not Track-Requests senden” (“Ne legyen követés”) kérés kiküldésével).
• Firefox, lásd itt: ( https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito)
Menü -beállítások, adatvédelem – Chronik (Krónika) pontnál a “nach benutzerdefinierten Einstellungen anlegen” (felhasználó által definiált beállítások létrehozása) opciót kell bekapcsolni – a “Cookies” (Sütik) pontnál a kívánt beálltásokat el kell végezni – majd nyugtázni kell
• Google Chrome, lásd itt: ( https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu/)
Menü -Beállítások – Speciális – az “Adatvédelem és biztonság” fejezetben a “Tartalombeállítások”-ra kell kattintani. – A “Cookies” (Sütik) pontnál a kívánt helyre pipát kell helyezni – majd nyugtázni kell.
• Safari, lásd itt: ( https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US&viewlocale=hu_HU)
Safari -Beállítások, Adatvédelem- a “Sütik és webhelyadatok” pontnál a kívánt beállításokat el kell végezni – majd nyugtázni kell.

A HÍRLEVÉLRE VALÓ FELIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Hírlevélre feliratkozott felhasználókat hírlevél útján tájékoztatjuk újdonságainkról, híreinkről, esetlegesen kedvezményekről.
A hírlevélre Weboldalunkon keresztül van lehetősége feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozás – a hírlevelek küldésén túl – semmilyen szolgáltatásunknak nem képezi feltételét.
Az adatkezelés célja: hírlevél küldése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].
A kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím
Az adatkezelés időtartama: a hírlevélről való leiratkozásig.
Adatfeldolgozó igénybevétele:
Az online hírlevélküldő-rendszerhez informatikai szolgáltató segítségét vesszük igénybe a következők szerint.
Adatfeldolgozó neve: Rocket Science Group LLC
Székhelye: 675 Ponce de Leon Avenue Northeast, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 United States
Adatfeldolgozói feladat leírása: Hírlevélküldő adatbázis tárolása, hírlevélküldő rendszer működtetése
A felhasználó jogai:
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát.
A felhasználó a hírlevélről bármikor leiratkozhat a dvscrt@dvscdla.hu e-mailcímére küldött levelével, vagy a hírlevélben a leiratkozás ikonra történő kattintással. Ebben az esetben a hírlevélküldéssel kapcsolatos személyes adatait haladéktalanul töröljük az adatbázisunkból.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Dr. Fekete Miklós
Székhely: 4026 Debrecen, Bem tér 7. sz. – Dr. Léka Ügyvédi Iroda
E-mail: leka@leka.hu
Telefon: 06 52 412 800

Adatkezelő: DVSC Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft.

Támogatóink